psycholog | psychoterapeut | supervizor

První psychologická pomoc

V této rubrice budu uveřejňovat něco, co není příliš dobré dělat. Pokusím se zde uvádět některé obecné rady pro problémové a tíživé situace, se kterými se můžeme ve svém životě setkávat. Nedomnívám se, že by tyto rady mohly něco zásadního vyřešit (jsou přece jen obecné a neberou v úvahu specifičnost jednotlivých případů a situací, ve kterých se objevují). Snad ovšem mohou zabránit některým ukvapeným a překotným reakcím, které potom mohou ztížit možnost skutečného řešení a vyřešení problémů.

 

Prosím čtenáře těchto stránek, aby mi zasílali na můj e-mail případné dotazy do této rubriky. Pokusím se na ně odpovědět formou "Co dělat, když..."

Děkuji. L. Smékal

 

Co dělat a nedělat při objevení nevěry partnera?

 • Pokud je to jen trochu možné, nereagujte navenek okamžitě a nekonfrontujte nevěrného partnera/ku. Před otevřením tohoto problému si celou situaci nejdříve promyslete, zvažte optimální postup, případně se obraťte na odbornou pomoc. Po zveřejnění toho, že o nevěře víme, se často tento problém řeší podstatně obtížněji.
 • Braňme se tomu, abychom o nevěře partnera/ky informovali rodiče, přátele, děti dříve, než budeme rozhodnuti, jak budeme tento problém řešit. Čím více je informováno lidí, tím nižší šance na elegantní řešení nevěry. Pokud potřebujete s někým o nevěře partnera/ky mluvit, vyhledejte spíše odborníka, který není v problému emočně angažován a nemusí stranit ani Vám, ani Vašemu partnerovi/partnerce.
 • Braňme se předčasným ultimátům a závěrům, které bycho těžko brali zpět.
 • Pokud je to jen trochu možné, nedělejte scény, nebuďte vůči nevěrníkovi agresivní, nevystavujte jej zbytečným opakovaným výslechům. Nevěrníci mají totiž sklon hledat dodatečné důvody k ospravedlnění svého počínání.
 • Nedotazujte se nevěrného partnera opakovaně na podrobnosti nevěry a nedávejte otázky typu: "Proč jsi to udělal?" (nechtějte, aby Vám vysvětlil důvody své nevěry v době vybuzených emocí).
 • Nesnažte se sejít s mimomanželským partnerem nevěrníka.
 •  

Co dělat a nedělat, když partner žárlí?

 • Se žárlivcem nediskutujte. Žárlivec dokáže obratně zneužít Vašich argumentů k rozvíjení svého žárliveckého bludu.
 • Pamatujte, že u žárlivosti se zpravidla nejedná o logické a rozumné úvahy. Žárlivost bývá často nutkavá a nelogická. Proto nefungují racionální argumenty.
 • Nedělejme unáhlená a rychlá rozhodnutí, kterých bychom později litovali.
 • Co nejdříve se obraťte na odborníka, se kterým můžete minimálně prodiskutovat perspektivu vašeho vztahu a případně další strategii soužití se žárlivcem.

Co dělat a nedělat, když nás partner vydírá?

 • Nenechte se vydírat, nesnažte se vyhovět vyděračovým podmínkám (je jedno o jaký druh a jaký kalibr vydírání se jedná). I když splníte vyděračovu podmínku, nedosáhnete řešení, vyděrač bude zpravidla své podmínky rozšiřovat.  Vyděrače zpravidla není možno uspokojit.
 • Pokuste se vyděrači nabídnout racionální a zralé řešení (například návštěvu odborníka...).
 • Pokud někdo vyhrožuje sebevraždou, uvažujte velmi reálně o rozchodové variantě řešení.

Co dělat a nedělat, pokud máte ve vztahu pocit nudy?

 • Uvědomte si, že je nejvyšší čas, abyste se začali o svůj vztah starat. Pokuste se iniciovat nějaké (třeba drobné) společné akce, které mají šanci na to, aby zaujaly vás oba, a abyste je oba prožívali spíše pozitivně a příjemně. Pro oživení vztahu je nesmírně důležité dát prostor společnému sdílení dojmů.
 • Vyvarujte se řešit nudu v jednom vztahu tím, že si najdete mimomanželského partnera. Vytváření nového vážného vztahu v situaci, kdy nemáme uzavřen vtah předchozí je spojeno se značným rizikem špatného výběru nového partnera.
 • Uvědomte si, že máte k dispozici 3 druhy volného času: 1. čas rodinný (ten trávíme s příslušníky rodiny, příbuznými, dětmi...), 2. čas párový (ten trávíme pouze s partnerem, bez dětí a příbuzných) a 3. čas individuální (čas, který trávíme sami, bez rodinných příslušníků a partnera). Všechny tři časy jsou důležité a pokud je to alespoň trochu možné, měli bychom se snažit, abychom čerpali jednotlivé druhy času co nejrovnoměrněji. Výraznější disproporce vedou často ke vztahovým problémům (někdy právě k pocitům stereotypu a nudy).

Co dělat a nedělat, když partner  hraje na výherních automatech (gambluje)?

 • Být jednoznačný a důsledný a vyžadovat okamžité absolutní ukončení hraní, nesmlouvat, nedělat ústupky a kompromisy.
 • Pokud toho není hráč schopen, obrátit se na odbornou pomoc a požadovat jednoznačně léčení gamblera (ambulantně nebo hospitalizace).
 • Okamžitě ukončit pravidelný přísun finančních prostředků gamblerovi, kontrolovat jeho finance (denní příděly nejnutnější hotovosti).
 • Dohodnout systém a harmonogram placení dluhů.

Co dělat, když zemře někdo z našich blízkých?

 • Nebraňte se truchlení a vzpomínání na zemřelého.
 • Povídejte o svém zármutku blízkým lidem kolem sebe.
 • Zabývejte se praktickými záležitostmi, které souvisejí s úmrtím a přípravou pohřbu.
 • Přeorganizujte prostory, ve kterých se zemřelý převážně pohyboval (úklid, přeorganizování nábytku...)
 • Důstojně se se zemřelým rozlučte (význam rituálu pohřbu).
 • Nesnažte se "uchránit" před kontaktem se smrtí děti (spíše jim odpovídejte na jejich otázky, vysvětlujte).
 • Případně vyhledejte pomoc psychologa.

Co dělat, když si vybíráme poradce nebo psychoterapeuta?

 • Zjistěte si co nejvíce informací o práci a odborném vývoji poradců či terapeutů, mezi kterými vybíráte (webové stránky, novinové články, publikace...)
 • Pokud máte možnost, zjistěte si reference od lidí, kteří služeb zvažovaného poradce či terapeuta již využili.
 • Hledejte takového poradce či terapeuta, u kterého předpokládáte, že vám bude vyhovovat také osobnostně (Ne všichni lidé si osobnostně vyhovují, což neznamená, že jsou špatní. Spíše může jít o to, že komunikují na poněkud odlišných "vlnových délkách".)
 • Vyhněte se všem, kteří nabízejí "vše".

Co dělat, když si už nemáme co říct a nedovedeme si představit další společné soužití?

 • Neobviňujte partnera!
 • Nechejte partnerovi dostatečný prostor, nesnažte se o přílišné analyzování situace a podrovné prodiskutování problému odcizení (je pravděpodobné, že tím odcizení paradoxně ještě prohloubíte). Nesnažte se o komunikaci "za každou cenu", nepronásledujte partnera.
 • Využijte situací, ve kterých se můžete oba cítit alespoň trochu spokojeni.
 • Snažte se sami sobě udělat radost.
 • Vyhledejte nezávislou třetí osobu - poradce či terapeuta.

Co dělat, když  nám do rodiny příliš zasahují rodiče některého z partnerů?

 • Tuto situaci by měl vždy řešit výhradně syn nebo dcera daných rodičů!

 • Snažte se domluvit s rodiči jasná a jednoduchá pravidla vzájemných kontaktů a vytýčit si jasné hranice mezi naší novou rodinou a rodinou rodičů. Rodiče by neměli mít volný přístup do vašeho bytu (bez předchozí domluvy).

 • Braňte se prolínání hospodaření vaší a rodičovské rodiny.

 • Pokud od rodičů přijímáte nějaký dar nebo pomoc, snažte se dohodnout jasná pravidla (jedná se o dar nebo půjčku?, co rodiče za službu očekávají?, jakým způsobem a v jakých termínech je očekávaná návratnost půjčky?.....)

 • Nebraňte rodičům v kontaktu s jejich vnoučaty (pokud o tento kontakt stojí).

 • Snažte se vyhýbat konfliktním konfrontacím.

Vyhledávání

Kontakt

Lubomír Smékal Poradna, příjem klientů: Žerotínovo náměstí 4, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa a sídlo firmy: Žerotínovo náměstí 8, 776 00 Olomouc
+420603248178

Texty

10.12.2017 20:46

Spolupráce na scénáři a realizaci představení Dejvického divadla a Cirku La Putyka "HONEY"

10.12.2017 20:29

Spolupráce na scénáři a realizaci filmu Kvarteto

Jedná se o druhý společný film s Mirkem Krobotem, který se celý odehrává v Olomouci. Je nejen o mladých lidech, nejen o hudbě, nejen o hledání štěstí...  https://www.youtube.com/watch?v=mLaZVeHy1h4&t=13s ; https://www.youtube.com/watch?v=4OqDTDbAWh8       
22.09.2013 17:17

Spolupráce na scénáři filmu: Díra u Hanušovic

Reportáž z natáčení filmu: media.rozhlas.cz/stream/_audio/2971295.mp3   Film vzniká podle scénáře, který jste napsal s kamarádem Mirkem Krobotem? Přizval si vás pan Krobot kvůli profesi psychologa, která by mohla napomoct například hlouběji rozpracovat postavy, situace apod. nebo má vaše...
08.04.2012 16:20

Psychologie v pomáhajících profesích-učebnice

Učebnice Psychologie.pdf (3,1 MB)
20.12.2010 21:50

Žal a smrt očima manželského poradce

Žal a smrt očima manželského poradc1.docx (20,5 kB) Žal a smrt očima manželského poradce Lubomír Smékal, Ludmila Piňosová (2010)  Manželský poradce se ve své práci setkává s nějakou podobou žalu téměř každodenně. Lidé přicházejí se žalem akutním, vyvolaným náhlou ztrátou jistoty a důvěry v...
07.04.2010 11:05

Pojetí moci v sociálních službách

MOC A BEZMOC SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V.doc (50,5 kB)   MOC A BEZMOC SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH   Vážení přátelé a kolegové, dovolte, abych se na chvíli nahlas zamyslel na téma moci v sociálních službách. Myslím, že se jedná o téma, o kterém bychom měli přemýšlet...
11.02.2010 12:58

Co je to štěstí? (Předneseno na konferenci „Na jedné lodi“ – Jeseník, listopad 2008)

Co je to štěstí.doc (34,5 kB)
04.02.2010 08:47

Koncepce "sociálního dispečinku" nabídnutá Olomouckému kraji

Sociální dispečink - vize a jeho konec.doc (51 kB)
03.02.2010 17:39

Problémy jsou skryté příležitosti (L. Smékal, Olomouc 2008)

PROBLÉMY JSOU SKRYTÉ PŘÍLEŽITOSTI-prac.sešit.doc (138 kB)
03.02.2010 17:34

Aikidó (L. Smékal, Olomouc 2007)

AIKIDÓ jako model strategie terapeutické a poradenské interv.doc (231,5 kB)